feed-image RSS
Het CDA Súdwest-Fryslân bereidt haar verkiezingsprogramma voor.
maandag, 20 februari 2017 15:07

Een deel van de gemeente Littenseradiel komt op 1 januari 2018 bij onze gemeente Súdwest-Fryslân. Daarom zijn er dit jaar op woensdag 22 november 2017 verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van onze gemeente Súdwest-Fryslân. Het CDA Súdwest-Fryslân is nu al gestart met de voorbereidingen om tot een goed verkiezingsprogramma te komen. Dit programma wordt op de ledenvergadering van dinsdag 20 juni vastgesteld. De Programmacommissie vraagt de leden van CDA Súdwest-Fryslân mee te denken aan samenstellen van een goed verkiezingsprogramma.

Lees meer...
 
CDA Súdwest-Fryslân wil tiltmeters in Oppenhuizen voor meten gevolgen gaswinning
zaterdag, 18 februari 2017 11:20

Ondanks de onrust onder de inwoners van Top en Twel over de mogelijk grotere gevolgen van de voorgenomen aardgaswinning dan in eerste instantie-werd aangenomen lijkt gaswinning een niet te stoppen proces en werkt Vermillion aan het plan van uitvoering. Het CDA Súdwest-Fryslân wil alle middelen in zetten die ertoe kunnen bijdragen de inwoners zo goed mogelijk te beschermen en iets van de onrust weg te nemen.

Moties gesteund door de voltallige gemeenteraad van Súdwest-Fryslân en Provinciale Staten tegen de gaswinning vonden geen gehoor bij minister Kamp. Zowel in Provinciale Staten als in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân zal het CDA hierover vragen stellen.

Lees meer...
 
Catharina van Staveren, nieuwe voorzitter CDA Sύdwest Fryslân
vrijdag, 17 februari 2017 00:00
Besturen zit in mijn DNA. Mijn opa was hoofd van de rekenkamer, minister van financiën en werkte daarna bij de VN in New York. Hij wist naast zijn topfunctie wonderlijk genoeg niet alleen goed voor zijn familie te zorgen maar had daarnaast de enorme spankracht en capaciteit om ook voor kwetsbare anderen te zorgen tot ver na zijn dood. Mijn opa is mijn grote voorbeeld en mijn grote inspiratiebron. Hij leerde mij dat status, ego en macht niet wint van liefde, zachtheid en eenvoud en dat je kunt geven delen en zorgen voor, ook gewoon zonder dat je iets terug hoeft te verwachten.
Altijd heb ik geweten dat ik de politiek in wilde maar dan wel als het tijd was. Die tijd is nu gekomen en daarom ben ik ingegaan op de uitnodiging om voorzitter te worden bij het CDA Súdwest-Fryslân. Ik bevind mij in een zeer capabel bestuur met uitstekende raadsleden en buitengewoon fijne en kundige wethouders en ik ben er erg trots op dat ik met hen mag werken. Sύdwest Fryslân is een prachtige gemeente waar ik al jaren met ons gezin met veel plezier woon, nu in Uitwellingerga. Mijn wens is dat wij ervoor zorgdragen dat wij voor de inwoners van onze gemeente de huidige levensstandaard kunnen behouden. Hiernaast is mijn ambitie; het initiëren van nieuwe politiek; zonder ego maar vanuit het hart, functioneel en gericht op het algemeen belang.
Catharina van Staveren
 
Fractie op locatie
dinsdag, 17 januari 2017 16:38

De fractie vergadert op locatie! Dit keer in Oppenhuizen.

Heeft u vragen of wilt u iets zeggen met betrekking tot of in onze gemeente? Dan kunt u gebruiken maken van ons inspreekmoment van 19:45 tot 20:30.

Wij nodigen u hierbij van harte uit om langs te komen op donderdag 9 Februari 2017 vanaf 19:45 staat de koffie of thee klaar.

Locatie:
MFC It Harspit,
P. Walmastrjitte 8A Oppenhuizen

Iedereen is van harte welkom.

Voor vragen en nadere informatie:
Dhr. D Attema, fractie voorzitter. tel 06-46172827
Of mevr. B Tamminga, fractieondersteuning. tel 06-37402264

 
Afscheid Hans Hettinga
dinsdag, 27 december 2016 10:31

Donderdag 15 december j.l. heeft Hans Hettinga (Heidenschap) afscheid van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân genomen. Hans Hettinga was fractievoorzitter, en is in deze functie opgevolgde door Douwe Attema.

Burgemeester Hayo Apotheker gaf in zijn toespraak aan dat Hans kiest voor een nieuwe weg en voor nieuwe perspectieven. In die afweging een mooie nieuwe functie bij Friesland-Campina. Hans is op 12 maart 2002 als raadslid gestart in de gemeente Nijefurd. Met de fusie in zicht heeft Hans zijn steentje bijgedragen in een aantal werkgroepen. Meedenken in de ontwikkeling van de nieuwe gemeente en een actieve bijdrage in de klankbord bijeenkomsten als voorbereiding om tot de nieuwe gemeente te komen.

Lees meer...