feed-image RSS
Fractie op locatie in Ferwoude
woensdag, 23 november 2016 11:10

De fractie vergadert op locatie! Dit keer in Ferwoude.

Donderdag 24 november om 19:45 in het dorphuis de Buren 31 te Ferwoude.

We gaan het onder andere hebben over:

  • Leeuwarden-Sneek de weg tussen Tsienzerbuorren en Dearsum
  • Toelichting door Kees v.d. Pol over intrekken van vergunning.(Jonas in de Walvis)
  • Ontwikkeling MFC Piers’ Stee
  • Verordening fractievergoeding
  • Cultuurkwartier

En meer!

Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Wees welkom om 19:45 in Ferwoude

 
Algemene Beschouwingen 2017
dinsdag, 22 november 2016 20:34
Het CDA heeft, bij monde van fractievoorzitter Douwe Attema, op donderdag 10 november bij de Algemene beschouwingen, het volgende over de begroting 2017 uitgesproken: 
 
Voorzitter,
 
Het CDA is blij met deze mooie begroting! Eindelijk weer een begroting waar we trots op zijn. Eerdere besluitvorming over bezuinigingen werpen nu hun vruchten af. Kort gezegd: er zijn goede keuzes gemaakt.
Het gaat vandaag over de cijfers, maar eigenlijk gaat het om de mensen, onze inwoners. Daar doen we het voor. Het uitgangspunt van het CDA is immers ‘de mens centraal’.
 
De veranderingen in de maatschappij wordt de komende jaren een grote uitdaging. Ik noem de verharding en de ‘ik – ik’ mentaliteit. Wij willen de afstand tussen onze inwoners en  gemeentehuis klein houden. Wij blijven het contact blijven zoeken. Wat doen we wel en wat doen we niet, en motiveer dat: vertel het ! Als iets niet kan, is de vraag, hoe kan het wel, en hoe kunnen we u helpen?
Lees meer...
 
Douwe Attema nieuwe fractievoorzitter CDA Súdwest-Fryslân
maandag, 07 november 2016 19:24
Douwe Attema uit Heeg is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Súdwest-Fryslân.Attema volgt Hans Hettinga op als fractievoorzitter. Hettinga doet een stap terug omdat hij per 20 december 2016 bestuurslid en commissaris wordt bij FrieslandCampina.
Afgelopen donderdag werd Attema unaniem door de 10-koppige CDA-fractie gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. Hij is een ervaren politicus, al zes jaar raadslid in de gemeente Súdwest-Fryslân en daarvoor 4 jaar wethouder in de gemeente Wymbritseradiel.  
Attema is een betrokken politicus en geïnteresseerd in wat de inwoners in de gemeente Súdwest-Fryslân belangrijk vinden. Daarom wil hij in de komende periode de nadruk leggen op de contacten met de inwoners én ondernemers. Een naadloze overgang van de samenvoeging van een deel van Littenseradiel op 1 januari 2018 wordt komend jaar ook  belangrijk.
Attema is projectmanager bij Wetterskip Fryslân.
 
25 oktober: Extra Ledenvergadering
zaterdag, 08 oktober 2016 05:52

Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 organiseert het CDA Súdwest-Fryslân een EXTRA ALV op dinsdagavond 25 oktober a.s. in Dorpshuis de Fûke in Gaast van 20.00 uur tot 21.00 uur!

Er staan deze avond twee onderwerpen op de agenda, namelijk:

  1. Vaststellen kieslijst
  2. Bespreken verkiezingsprogramma (amendementen worden ingediend bij een provinciale commissie en op 2 december as besproken in de ALV van CDA Fryslân

Een digitale versie van de lijst en het programma is op te vragen bij de secretaris, stuur daarvoor een e-mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .  Papieren versies zijn een half uur voor aanvang van de vergadering beschikbaar in de zaal.

Op 8 november zal een reguliere ledenvergadering gehouden worden.

 
Gebiedsteams over naar de gemeente
vrijdag, 30 september 2016 12:40
Op 1 januari 2015 is de gemeente gestart met gebiedsgericht werken in het sociaal domein. Deze nieuwe werkwijze is breed geëvalueerd en de raad kiest nu voor een organisatiemodel. De keuze bestaat uit a) gemeenten doen het zelf, b) een marktpartij voert uit, c) een verbonden partij voert uit. Als volksvertegenwoordigers hebben we ook gesprekken gevoerd over dit belangrijke onderwerp. Als CDA kiezen wij ervoor dat de medewerkers gebiedsteam over gaan naar de gemeente per 1 januari 2017 die nu nog in dienst zijn bij de eigen werkgever. Voordelen van dit model zijn de korte lijnen, efficiënter werken en maatwerk voor onze inwoners. De generalisten uit de gebiedsteams kunnen de specialistische kennis inkopen. De medewerkers zelf geven aan dat ze dit model graag willen en zo betere ondersteuning kunnen geven aan onze inwoners.
Lees meer...